Основною метою діяльності Галузевого об’єднання є представництво інтересів роботодавців у економічних, соціально-трудових відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація діяльності членів галузевого об’єднання для досягнення позитивних результатів та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Основними завданнями діяльності Галузевого об’єднання є:

- участь у виробленні політики з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, у реалізації соціальних програм, в інших питаннях соціально-економічного характеру та трудових відносин, а також координація дій організацій роботодавців хімічної галузі у реалізації цієї політики;

- сприяння розвитку соціально-спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолідація роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики;

- співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями найманих працівників;

- забезпечення представництва та захист законних інтересів та прав роботодавців хімічної галузі у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;

- участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави, лобіювання та ведення переговорів щодо її просування;

- участь у розробці стратегії розвитку та розподілі фондів соціального страхування, формуванні сторони роботодавців в їх керівних органах;

- участь у проведенні колективних переговорів генеральної, регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;

- координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за генеральною, регіональними та галузевою угодами;

- моніторинг виконання іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за генеральною, регіональними та галузевою угодами;

- сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам та локаутам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та передового досвіду;

- забезпечення скоординованості дій роботодавців, їх галузевих організацій щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва якісної продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності , врегулювання та поліпшення умов праці;

- розвиток співробітництва з іноземними міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org